Wednesday, February 8, 2012

Contoh memo hebahan Kerajaan

(Header Syarikat)


Kepada

:

Senarai Seperti Di Lampiran 

Daripada
:
Ketua Pengarah

Ruj. Kami
:
BLOG/NADC/KD/007

Tarikh
:

08 Februari 2012


IKLAN PERTANDINGAN BLOG MAHASISWA (tajuk surat hebahan)


Saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas dan surat dari Kementerian Blog Malaysia bertarikh 05 Februari 2012 adalah berkaitan.

2.         Bersama-sama ini dilampirkan hebahan mengenai Iklan Pertandingan Blog Mahasiswa Untuk Kementerian Blog Malaysia untuk Y.Bhg Dato’ / Datin. / tuan / puan hebahkan kepada staf di jabatan masing-masing.

3.         Bersama-sama ini dilampirkan maklumat lanjut iklan dan borang permohonan untuk rujukan dan tindakan pihak Y. Bhg Dato'/Datin/tuan/puan sewajarnya. Maklumat lanjut dan borang penyertaan juga boleh dimuat turun di laman web http://www.nuraizuddin.com 

Sekian, terima kasih.

”BLOG PENERAJU MASA HADAPAN”(MUHAMMAD NUR AIZUDDIN)
Ketua Pengarah

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...